Västerås Paintball Park

Utrustning

Lån av skyddskläder och skyddsmask ingår. Båda är obligatoriska att använda och särskilt skyddsmasken är väldigt viktig då det är farligt att få ett skott i ögat.

Ta med oömma skor! Färgen i bollarna är baserad på gelatin och är vattenlöslig.

Vi använder Tippmans paintballmarkörer som är framtagna för parkspel.